விஜய்சேதுபதி குரல் அயர்ன்மேனுக்கு செட்டாகவில்லை ஆனால்?

https://www.youtube.com/watch?v=RJuur2IY3UE