ஜானி அர்ச்சனா(ஸ்ரீதேவி) மறக்கமுடியுமா?

https://www.youtube.com/watch?v=YUgTNcEXYsg