ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்த நயன்தாரா #28

https://www.youtube.com/watch?v=MlPRsoz_j10