நயன்தாரா குறித்த சர்ச்சை பேச்சு – ராதாரவிக்கு கட்டம் சரியில்லை

https://www.youtube.com/watch?v=aFuXgRH2-GQ