கனடா அரசுக்கு நன்றி!ஒரு தமிழனாக இந்தியனாக பெருமை கொள்கிறேன்! இசையமைப்பாளர் D.இமான்

Glad to have endorsed as the official Ambassador of Tamil Chair Inc.,Canada From the prestigious University Of Toronto!Thanks for authorising My tamil anthem towards the Endowed Chair in TamilStudies Globally!கனடா அரசுக்கு நன்றி!ஒரு தமிழனாக இந்தியனாக பெருமை கொள்கிறேன்!Praise God!