இனியும் நாங்கள் முன்னோடிகள் தான் – டைரக்டர் பாரதிராஜா

https://www.youtube.com/watch?v=lXzQ3CE-5wM&t=9s