திருக்கோவிலூர் அஜித் ரசிகர்கள் கட் அவுட் சரிந்து படுகாயம்

https://www.youtube.com/watch?v=l1yVMQouJH4