நான் எல்லாம் அவ்வளவு சென்டிமென்ட் ஆசாமி இல்லை – சத்யராஜ்

https://www.youtube.com/watch?v=ro3TkVRU6Os