சிவகார்த்திகேயனின் உற்சாகமான பேச்சு

https://www.youtube.com/watch?v=ZsyqJTOOYBQ