நான்தான் மாரி படத்தை எடுத்தேன்னு சொன்னா யாரும் நாம்மாட்டேங்குறாங்க – பாலாஜிமோகன்

https://www.youtube.com/watch?v=CJWl_r9aNcI