எனக்கு பிடித்த நடிகர் ரஜினிதான் – A R Rahman

https://www.youtube.com/watch?v=6PNmOnBrIRY