வடசென்னை கதை 2003 இல் நான் சந்தித்த மனிதரின் உண்மைக்கதை – வெற்றிமாறன்

https://www.youtube.com/watch?v=xMk029hO5E0