பரியேறும் பெருமாள் சிறப்பான படம் – விஜய்சேதுபதி

https://www.youtube.com/watch?v=I_xebVr-KIo