நேருக்கு நேர் படத்தில் சொதப்பிய சூர்யா – ஒரு விரிவான அலசல்

https://www.youtube.com/watch?v=7sV2R-EabZI