கபாலி ரஜினி அறிமுக காட்சி வெளியானது

https://www.youtube.com/watch?v=QyLyziv7Bpc